Nutrició

La dietètica estudia la forma d'alimentar-se i la combinació dels aliments perquè es mantingui un bon estat de salut. Sabem l'important que és aquesta tasca per això ho realitza un professional qualificat oficialment per la Universitat de Barcelona cuidant sempre que s'aconsegueixi l'estètica corporal però sense oblidar la salut. Les dietes realitzades són personalitzades, calculades i específiques per al diagnòstic de cada persona però procurant que siguin FÀCILS, VARIADES, I COMPATIBLES AMB LA FAMÍLIA I L'ENTORN.

Fer dieta no ha de significar no poder sortir amb amics o no celebrar un esdeveniment familiar, per això es donen totes les pautes necessàries perquè es pugui fer una vida normal però al seu torn cuidant l'alimentació i el benestar físic.

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for